top of page

Alice In Wonderland

Author: Lewis Carroll

Music and lyrics: Janet Yates Vogt and Mark Friedman

Location

Về chúng tôi

Hanoi, Vietnam

Dates

Our 

Nhấp đúp vào hộp văn bản để bắt đầu chỉnh sửa nội dung của bạn và đảm bảo thêm tất cả các chi tiết có liên quan mà bạn muốn khách truy cập trang web biết. Nếu bạn là một doanh nghiệp, hãy nói về cách bạn bắt đầu và chia sẻ hành trình chuyên nghiệp của mình. Giải thích các giá trị cốt lõi của bạn, cam kết của bạn với khách hàng và cách bạn nổi bật giữa đám đông. Thêm ảnh, thư viện hoặc video để thu hút nhiều hơn.

Khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 3 tháng 10 năm 2022, Alice in Wonderland sẽ giới thiệu nghệ thuật biểu diễn và các nghệ sĩ trẻ đến từ cả Việt Nam và Úc. 

AIW.jpeg
bottom of page