top of page

CN, 09 thg 7

|

Từ Liêm

Open Day - Power Up Your Creativity!

The first creative arts career fair in Vietnam

Tickets are not on sale
See other events
Open Day - Power Up Your Creativity!
Open Day - Power Up Your Creativity!

Thời gian & Địa điểm

8:30 09 thg 7, 2023

Từ Liêm, 19 P. Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Giới thiệu về sự kiện

(Vietnamese below)

OPEN DAY - The first creative arts career fair in Vietnam, with the aim of:

 • Introducing diverse professions in the creative arts
 • Sharing about the future of the creative arts industry in Vietnam and the world
 • Positioning opportunities for young Asians to enter the creative art market in developed countries

At OPEN DAY, young people will have the opportunity to listen directly to famous experts in the field of creative arts in Vietnam and Australia, as well as interact at the consulting booths of partner units from Australia to learn more about a variety of arts and creative industries. The list of partners includes:

 • Australian Institute of Music: Australia's oldest and most prestigious music training institute
 • Theater Blacks: A provider of professional training and advanced certification programs for dancers and musical actors in Australia.
 • JMC Academy: A leading educational institution in the creative industry in Australia, providing and nurturing students' creative passions through subjects such as film production, graphic design, songwriting, music production, etc.

Agenda:

 • Sharing from The YOUniverse Artistic Director - Mr. Nicholas Gentile on the panorama of the world's creative arts, positioning Vietnam on the big picture
 • Sharing inspiration from artist Philip Quast - a legend of Broadway and Hollywood
 • Exchange with famous guests in the creative arts industry in Australia and Vietnam: Mr. Philip Quast, Mr. Nicholas Gentile, MC/Editor Diep Chi
 • Exchange at the consulting booth of The YOUniverse's partners (JMC Academy, Australian Institute of Music, Theater Blacks)

Register now: https://forms.gle/PvWfW1CYR9ZpQmYM9

-----

OPEN DAY - Ngày hội hướng nghiệp ngành nghệ thuật sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam, với mục đích:

 • Giới thiệu các ngành nghề đa dạng trong nghệ thuật sáng tạo
 • Chia sẻ về tương lai của ngành nghệ thuật sáng tạo tại Việt Nam và thế giới
 • Định vị cơ hội cho các bạn trẻ châu Á khi gia nhập thị trường nghệ thuật sáng tạo ở các nước phát triển

Tại ngày hội OPEN DAY, các bạn trẻ sẽ có cơ hội được lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo tại Việt Nam và Australia, cũng như được giao lưu tại các booth tư vấn của các đơn vị đối tác đến từ Australia để tìm hiểu kỹ hơn về đa dạng các ngành nghề thuộc nghệ thuật - sáng tạo. Danh sách các đối tác gồm:

 • Australian Institute of Music: Học viện đào tạo âm nhạc uy tín hàng đầu và lâu đời nhất Australia
 • Theatre Blacks: Nơi cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp và chứng chỉ nâng cao cho các vũ công và diễn viên nhạc kịch tại Australia
 • JMC Academy: Đơn vị giáo dục hàng đầu trong ngành sáng tạo tại Australia, cung cấp và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo của học viên thông qua các bộ môn như sản xuất phim, thiết kế đồ hoạ, sáng tác, sản xuất âm nhạc, v.v.

Nội dung chương trình:

 • Chia sẻ từ Giám đốc Nghệ thuật của The YOUniverse - Mr. Nicholas Gentile về bức tranh toàn cảnh của nền nghệ thuật sáng tạo thế giới, định vị Việt Nam trên bức tranh toàn cảnh
 • Chia sẻ truyền cảm hứng từ nghệ sĩ Philip Quast - một huyền thoại của Broadway và Hollywood
 • Giao lưu với các vị khách mời nổi tiếng trong ngành nghệ thuật sáng tạo tại Australia và Việt Nam: Mr. Philip Quast, Mr. Nicholas Gentile, MC/Biên tập viên Diệp Chi
 • Giao lưu tại booth tư vấn của các đơn vị đối tác của The YOUniverse (JMC Academy, Australian Institute of Music, Theatre Blacks)

Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/PvWfW1CYR9ZpQmYM9

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page