top of page
Group 15.png

Ca hát

Describe

Từ Thiết kế Sản xuất đến Thiết kế Trò chơi & Hoạt hình. Bắt đầu sự nghiệp thiết kế của bạn ở đây!

Topics

Styles of Set Design

Costume Design

Character Profiles

Storyboards

Creating a production design pitch to a brief

Props

Perspective

Lighting Design Essentials

Các khóa học hát của chúng tôi

Ca hát: Diễn viên ca hát

Opera Singer

CƠ SỞ LÝ LUẬN KHÓA HỌC

Giới thiệu cho học sinh những nguyên tắc cơ bản của giọng nói con người, mối liên hệ của nó với tình trạng con người và mối quan hệ của nó với âm thanh bền vững: Ca hát!

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Học sinh được giới thiệu các kỹ thuật thanh nhạc và các bài tập khởi động để kết nối giọng nói với giọng hát.

 

Một quy trình sẽ được trình bày để chuẩn bị một bài hát từ phân tích văn bản, thông qua phân tích nhịp điệu và giai điệu, đến trình bày bản nhạc cho người đệm đàn. Phong cách thanh nhạc và nhiều tiết mục thanh nhạc sẽ được khám phá thông qua các bài tập trên lớp.

 

Vào cuối khóa học, học sinh sẽ được yêu cầu biểu diễn một bài hát đơn ca từ một tiết mục liên quan đến biểu diễn sân khấu và thu hút cả lớp.

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Khi hoàn thành đơn vị này, một sinh viên sẽ có thể:

 

  • Thể hiện một cách luyện tập lành mạnh để hỗ trợ hơi thở cho giọng hát; thu hút các bộ cộng hưởng và bộ phát âm trong phần khởi động giọng hát; phát triển vị trí và giai điệu.

  • Trình bày quy trình soạn thảo văn bản ca dao dưới dạng độc thoại; trải nghiệm thẩm mỹ về nhịp độ, nhịp điệu, nhịp điệu và cụm từ; nghe, hát và gọi tên các hình dạng giai điệu; hát theo nhạc đệm; chuẩn bị điểm cho người đệm đàn thử giọng.

  • Thể hiện kiến thức về bề rộng của tiết mục thanh nhạc và phong cách thanh nhạc; quy trình và nguồn lực sẵn có để tập hợp một tiết mục âm nhạc.

  • Thể hiện việc thực hiện một bài hát solo từ một thể loại liên quan đến sân khấu.

CHỦ ĐỀ

  1. Kỹ thuật thanh nhạc cơ bản

  2. Ba thành phần của giọng nói (bộ phát, bộ rung và bộ cộng hưởng)

  3. khởi động

  4. Sách tiết mục (hay còn gọi là Sách thử giọng)

  5. Phân tích 12 bước của văn bản và âm nhạc

DANH MỤC SÁNG TẠO

Học sinh sẽ xây dựng một danh mục đầu tư sáng tạo bao gồm:


a) Tiết mục có ít nhất 8 bài thuộc thể loại nhạc kịch. Mỗi bài hát sẽ có các đoạn thử giọng 32 ô nhịp được đánh dấu rõ ràng. Học sinh sẽ được yêu cầu hát một hoặc nhiều

của buổi thử giọng bị cắt trong suốt khóa học.


b) CV biểu diễn được định dạng chuyên nghiệp và ảnh chân dung.


c) Một băng tự ghi hai bài hát nhạc kịch tương phản.

HỌC PHÍ:  $350,00

bottom of page